Pentru cate paturi de spital se vor deconta serviciile medicale, in perioada 2017-2019

Numarul anual de paturi din reteaua de spitale publice si private din Romania pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti in perioada 2017-2019 va fi mentinut la nivelul actual, respectiv 119.579 paturi.

Decizia a fost luata, miercuri, de Guvern, printr-o Hotarare prin care s-a aprobat Planul national de paturi pentru perioada 2017-2019.

Numarul total de paturi la nivel national include paturile din sectiile de spitalizare continua pentru afectiuni acute, respectiv pentru afectiuni cronice, din sanatorii si preventorii.

Nu sunt incluse aici paturile aprobate pentru pacientii aflati in executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, precum si paturile din penitenciarele spital.

La stabilirea Planului national de paturi, s-a avut in vedere nevoia de crestere a eficientei si calitatii serviciilor medicale si asigurarea accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale. Pentru acest numar de paturi, se vor putea deconta serviciile medicale.

Detalierea anuala pe judete a numarului total de paturi se face prin Ordin al ministrului Sanatatii, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a celorlalte ministere si institutii cu retea sanitara proprie.

FA-TI O PROGRAMARE !

Contact

Telefon Mobil

0732 504 987

Telefon Fix

0237 704 718

E-mail

contact@bionursecuore.ro

Facebook

Bionurse Cuoare

Harta Site